Uittreksel uit:

            - OP DE BAAN 67  p 7 t.e.m. p 11.
            - OP DE BAAN 68  p 8 t.e.m. p 11.

25-12-2004 - 08-01-2005

HET TSP IN CHINA !

 

Het Chinese net is één van de laatste waar stoomlocomotieven nog in reguliere dienst worden ingezet, niet enkel op het nationale net maar ook op verschillende industrienetten: steenkool, bijna alom tegenwoordig in sommige regio's, vertegenwoordigt een economisch belangrijke energiebron. Om het land een moderner imago te bezor­gen bij de Olympische Spelen van 2008 hebben de politieke leiders beslist de stoomtractie op te heffen, nog vóór dit evenement. Het was dus hoog tijd om naar China te gaan!!

Onze vriend Dave Habraken heeft al meerdere malen de kans gehad naar daar te gaan (zie de reportages in ODB 61 en 63 tot 66) en heeft al de mooiste lijnen bezocht, waaronder de Jing Peng-lijn en meerdere fabrieks- en industrienetten. Zijn enthousiasme heeft hem er toe gedreven om een bijzondere reis te organiseren voor rekening van het TSP. Niettegenstaande de reis midden in de eindejaarsfeesten viel, en dat de reisomstandigheden allesbehalve makkelijk zouden zijn, hebben 14 liefhebbers zich gemeld. Dit buitengewoon avontuur begon op 25 december 2004 met een rit per Thalys tussen Brussel Zuid en de luchthaven Roissy Charles de Gaule, in aansluiting met vlucht AF128 van Air-France met bestemming Peking.
Na een door het tijdsverschil korte nacht in het vliegtuig, werd de groep de vol­gende ochtend om 8u30 te Peking onthaald door Tina, onze fantastische gids, door alle Westerse liefhebbers gekend en ontegensprekelijk de grootste orga­nisatrice van reizen voor spoorwegliefhebbers.

Het verblijf begon met een bezoek aan het spoorwegmuseum, waar onder andere een in België gebouwde loc stond. Vervolgens is de groep naar het kleine station van Beijing (Peking) Bey gegaan om er het kleine depot te bezoeken en enkele foto's te nemen in het niet-geëlektrificeerde station. Het was tevens de gelegenheid om de eerste DF4'en te ontdekken, waarvan enkele locomotieven gedecoreerd waren met grote emblemen voor politieke propaganda. Bij het vallen van de avond, na een kort be­zoekje aan de ingang van de Verboden Stad en voor het nemen van de maaltijd in een typisch restaurant, kon iedereen om de eetlust op te wekken van de lokale culinaire specialiteiten proeven. Onze hoofdredacteur heeft de gebakken schorpioenen, de gegrilde sprinkhanen en de gekonfijte kakkerlakken gewaardeerd, maar hij aarzelde om een grote behaarde spin, aangeboden door de koks, te verorberen ... !

Vervolgens zijn alle deelnemers naar het station gegaan. Na een controle van de bagage via een scanner (zoals in alle grote stations) en een korte pauze in het VIP-salon, werden ook wij gecontroleerd alvorens op het perron te mogen en in te stappen in de trein naar Shengyan. Iedereen heeft de nacht doorgebracht in een "molle"-slaaprijtuig waar men kon bekomen van de eerste vermoeiende dag. Het betrof hier rijtuigen met 4 bedden in een afdeling met opmerkelijk hoog comfort, onder toezicht van toegewijde begeleidsters die poogden de hoogste graad van voldoening te geven aan de reizigers. Hier hebben we de uitzonderlijke kwaliteit van de Chinese spoorwegen kunnen waarderen.
De volgende ochtend, nog voor het eerste daglicht, verlieten we de trein bij een temperatuur van -15°C. Gelukkig wachtte ons een goed verwarmde autocar en een geïmproviseerd ontbijt, waarna we naar de fabriek van de ijzerindustrie van Benxi gebracht werden. Dit fabrieksterrein is eigenlijk een volledige stad met woningen, winkels en - natuurlijk - industriële installaties. Door de rook die door de talrijke grote schoorstenen op het complex werd uit­gestoten en de vriestemperaturen, be­kwamen we een onverwachts klimatologisch effect: sneeuw! Niettegenstaande een volkomen wolkenloze hemel, is het onder een massa sneeuwvlokken dat we onze eerste SY'en aanschouwden, hetzij aan kop van treinen die doorheen de fabriek rijden, waar ze zich kunnen bevoorraden met water en steenkool. De omgeving was indrukwekkend en irreëel: de stoomlocomotieven stootten een zeer dichte kunstmatige mist uit die onmiddellijk neerdaalde en de omgeving be­dekte met 20 cm sneeuw! Tegen het einde van de ochtend stopte dit fenomeen; de zon kwam te voorschijn en alle installaties werden zichtbaar: de staalfabriek, de cokesfabriek en natuurlijk de hoogovens waaronder één gigantische splinternieuwe die waarschijnlijk slechts enkele maanden gele­den in dienst is genomen. Achter die ene waren nog 7 nieuwe hoogovens in aanbouw! China's enorme economische groei staat hier buiten kijf ... Een bezoek aan het vormingsstation bij de ingang liet ons toe enkele diesel- en elektrische locomotieven met motorkap te ontdekken, gebouwd door Lew Henningsdorf, in het oude DDR (ex-Democratische Republiek Duitsland).

Zoals iedere avond, konden we krachten opdoen in een typisch restaurantje, gezeten rond twee ronde tafels met draaiende borden.
Zeven of acht gangen werden achtereenvolgens aangeboden en elkeen trachtte zich te beredderen met de stok­jes en nam wat hem aanstond, samen met de rijst die in een aparte kom werd aangeboden. In de trein die de groep naar Chifeng moest brengen, was door een communicatiefout onvoldoende plaats in de "molles"-rijtuigen. Sommigen moesten in de rijtuigen met "harde" bedden reizen; deze bezitten 6 couchettes per compartiment en geven onmiddellijk uit op de gang: er is geen deur. Wie geen oordoppen had meegenomen, kon gedurende de hele nacht de gesprekken en het boeren van de Chinezen volgen!

In de vroege ochtend wachtte ons een autocar, bestuurd door onze vriend Lee Action, die de groep gedurende 5 dagen zou begeleiden in de mijnregio Yuanbaoshan. In het station en in het kleine aanliggend depot bevinden zich nog meerdere JS'en die zich lieten fotograferen in het opkomend zonlicht. Toen ze alle vertrokken waren, moesten we ze zien terug te vinden op lijn om ze te fotograferen onder de stevige rookpluim die ze uitstootten bij een temperatuur die onder de -15°C gezakt was. De dienstregeling was onregelmatig en de wachttijden vaak lang, maar het resul­taat was boven alle verwachtingen.
Op het einde van de dag verlieten som­migen de groep om zich langs de lijn te plaatsen en de groene, blauwe of crème-rode DF4'en te fotograferen.

Bij schemering bracht Lee Action de kleine groep naar de Jing Peng-regio waar 3 volledige dagen voorzien waren. De top van Jing Peng situeert zich op de Ji-Tong-lijn, gebouwd in 1995 om het binnenland van Mongolië te ontsluiten. Tot oktober 2004 werd de dienst enkel in stoomtractie uitgevoerd.
De eerste diesellocomotieven DF4 zijn er ondertussen aangekomen; zij verzekeren alle diensten van Jing Peng naar Daban. Het was dus hoog tijd om hier enkele dagen te verblijven.

Het lijnprofiel is heel moeilijk en de temperaturen benaderden de -30°C!
Deze regio was het paradijs van de majestueuze QJ's en hun verblindend spektakel deed vlug de moeilijke klimatologische omstandigheden vergeten. Wegens de steile helling rijden de treinen hier heel langzaam en het was dus niet moeilijk om hen in te halen en op verschillende plaatsen te fotograferen.
Van op de top van de berg, was het zelfs mogelijk de trein aan de horizon te ontwaren en hem met de ogen gedurende ongeveer anderhalf uur te volgen ... !
Dave en Tina lichtten zich elke ochtend in om de dienstregeling en tractie van de treinen te kennen en elke trein werd gevolgd en gefotografeerd op de mooiste plekken van de lijn.
Deze drie dagen blijven in het geheugen gegrift van diegenen die warm ingeduffeld in een pool-outfit de gigantische stoompluimen hebben willen bewonderen. Net zoals op een miniatuurbaan doorkruisten de treinen de dorpen, de stations, de viaducten, de tunnels ...

Na drie dagen vertrok de groep richting Daban waar een nachtbezoek gepland was voor oudejaarsavond. Maar de hardnekkige vermoeidheid verplichtte alle deelnemers vroeg te gaan slapen.'s Morgens dacht iedereen terug aan de 12 slagen die in elke Belgische klokkentoren weergalmd hadden, alsook aan de vele sms'jes die verstuurd waren naar het verre Europa. Deze keer was de groep voltallig om een bezoekje te brengen aan de stelplaats waar het krioelde van de QJ's. Enkele DF4'en stonden aan de kant afgesteld, wachtend om de taken over te nemen.

De ganse dag was gewijd aan het volgen van treinen op het baanvak Daban - Lindong waar stoomtractie heer en meester was. De bergen hadden plaats gemaakt voor een veel vlakker woestijnlandschap met als voordeel: veel meer fotoplaatsen.
De QJ's, alleen of in dubbeltractie, waren al van ver waar te nemen met hun gigantische rookpluim.

Te Lindong vierde de groep het nieuwe jaar met een saké-avond die sommigen zich zeker en vast nog wel zullen herinneren. Maar de verplichtingen van de reporters van het TSP waren groot en het bewijs hiervoor werd de volgende dag geleverd. Bij de eerste zonnestralen hadden zij al post gevat langs de zijkant van de lijn.

In het station van Lindong, gelegen aan een prachtige pagode, stopten alle goederentreinen om ondermeer water te nemen. Sommige treinen die met loco­motieven in dubbeltractie toekwamen, werden afgekoppeld en voerden range­ringen uit op de nevenliggende sporen.

Maar de tijd stond niet stil en Lee Action moest bij het vallen van de avond de groep naar Chifeng brengen om de trein naar Beijing te nemen. Deze keer was er wel geen mogelijkheid geweest om een "molle"-slaaprijtuig te reserveren waardoor de ganse groep het genoegen had om slaaprijtuigen type "dure" te delen met Chinese reizigers.

Na aankomst in Beijing werd er eerst een voormiddag gewijd aan het bezoek van de Verboden Stad. Daarna begaf de groep zich naar de rijtuigenfabriek van Zhanggezhuang, waar de laatste twee Chinese stoomlocomotieven van het type JF rangeringen uitvoerden. Alweer verkozen een aantal deelnemers om zich langsheen de lijn te zetten om ondermeer hun eerste SS1 te fotograferen. De namiddag was vrijgehouden voor een bezoek aan de smalspoorlijn van Dahuichang, maar juist vandaag was er geen verkeer.

Er bleef maar één oplossing over: terugkeren naar Beijing (Peking) om daar een reguliere trein naar Handan te nemen. De voorbehouden plaatsen waren al ingenomen door Chinese medereizigers, maar met een brede glimlach en de nodige uitleg kon alles geregeld worden.
Het vier uur durende traject ging gepaard met ondermeer comfortproble­men en plaatsgebrek. Chinezen zijn over het algemeen kleiner en hebben dan ook geen nood aan veel beenruimte, maar enkele deelnemers echter hadden deze goed kunnen gebruiken, al waren er ook deelnemers die zonder enige hinder konden zitten.
Natuurlijk was iedereen wel opgelucht bij de aankomst in het hotel te Handan, waar hen eveneens een goede nachtrust wachtte.

De volgende dag stond er een bezoek aan een nieuwe staalfabriek op het programma. Het merendeel van de bewegingen gebeurde met stoomlocomotieven van het type SY. De ganse morgen passeerden de treinen met gesmolten staal onder de hoogovens of werd er gerangeerd met de ertswagens door­heen de installaties.
De namiddag werd opgevuld met een bezoek aan de stelplaats maar er waren deelnemers die liever een bezoekje brachten aan de stad of gingen rusten. Natuurlijk waren er ook anderen die langs de lijn gingen staan om zowel treinen gesleept door diesel- als elektrische locomotieven te fotograferen.

's Avonds wachtte ons een nieuwe verrassing: de nachttrein uit Beijing zou ons van Handan naar Pingdingshan brengen.
Om zeker te zijn van plaats in het "molles"-slaaprijtuig had Tina plaatsen gereserveerd vanaf Beijing.
Maar de begeleiders hadden niemand gezien te Beijing en de voorziene plaatsen gewoon doorverkocht. De groep werd alweer gesplitst om toch nog ergens een plaatsje te vinden in "Dure" slaaprijtuigen.

Bij aankomst in Pingdingshan bracht een bus ons naar de stelplaats van de Mijnspoorwegen.
Daar was er enorm veel activiteit: alle locomotieven die binnenreden in het rangeerstation reden eveneens de stelplaats binnen om bevoorraad te worden.

De sfeer van deze stelplaats was onvergetelijk, maar iedereen zal zich ook wel de kleine schuilplaatsen langs de sporen, waarin tientallen mensen in erbarmlijke toestand leven, herinneren. Ze zijn gemaakt van oude dwarsliggers en golfplaten ...

Die dag werden de treinen in de verschillende mijnen gevolgd waarbij de oudere deelnemers terugdachten aan de mijnen van de Borinage uit de jaren 50.

Hetzelfde programma werd aan de groep voorgesteld voor de volgende dag. Sommigen beslisten de trein te nemen om zich in de buurt van Baofeng langsheen de lijn te zetten ('s avonds kwam de groep daar toch samen). Deze plaats was interessant daar het om een dubbelsporige diesellijn ging met tamelijk veel beweging. Op een moment volgden zeven goederentreinen elkaar op met een interval van vijf minuten!

's Avonds, na de hereniging van de groep werd er weer een reguliere trein genomen naar Luoyang, maar door een misverstand betreffende het station kwam de groep terecht in een hotel met weinig comfort. Morgen zou de laatste dag worden waarop de smalspoorweg van de Yinghao Goal Railways bezocht werd.

Na een busrit kwamen de deelnemers aan in een klein dorpje, Xiangyang, dat overheerst werd door de oude installaties van een gesloten mijn. In de stelplaats bevonden zich kleine locomotieven (afgeleid van de Poolse Px 48) die naar de mijn vertrokken om wagens met kolen op te· pikken en af te leveren in Yinghao. De ganse dag was gewijd aan deze toch wel inte­ressante smalspoorweg. Maar een kleine groep besliste om in de namiddag langsheen de lijn te gaan staan waar er niet minder dan 26 verschillende goederentreinen passeerden op minder dan 2 uur. Van onze passie begrepen de steeds lachende Chinezen niets ...

Aan alle mooie liedjes komt een einde en 's avonds bracht een trein de groep terug naar Bei­jing om daar de terugreis naar het verre Europa aan te vatten.

Deze ervaring was uniek en onvergetelijk, alles is geslaagd door ondermeer de kennis van Tina en het enthousiasme van Dave. Alle Chinezen, zelfs degenen die nog nooit blanke Europeanen hadden gezien of deze die niet konden begrijpen dat er ook mensen bestonden die een andere taal spraken, hebben ons altijd met een brede glimlach zo veel mogelijk verder geholpen. Iedereen zal zich altijd een vriendelijk volk herinneren (ondanks de extreme armoede), alsook de magnifieke landschappen en de onbekende treinen (al is daar ondertussen verandering in gekomen). Nu is het enkel nog wachten op de volgende TSP reis naar China.

 

2004 12 28 07 50 N17158 JF 6246 Yuanbaoshan 28 12 2004

 

2004 12 28 08 18 N17166 JF 6246 Yuanbaoshan 28 12 2004

 

2004 12 28 09 54 N18001 JF 8216 Yuanbaoshan CR 28 12 2004

 

2004 12 28 10 25 N18003 JF 8216 Yuanbaoshan CR 28 12 2004

 

2004 12 28 14 37 N18032 DF4 4012 Fengshuigou 28 12 2004

 

2004 12 28 14 47 N18027 JF 8249 Fengshuigou 28 12 2004

 

2004 12 29 12 45 N18069B QJ 7040 Liudigou 29 12 2004

 

2004 12 29 12 47 N18082 QJ 7040 Liudigou 29 12 2004

 

2004 12 29 14 25 N18102B

 

2004 12 29 14 52 N18108 QJ 6878 Shangdian 29 12 2004

 

2004 12 29 15 46 N18119 QJ 6878 Jingpeng 29 12 2004

 

2004 12 30 10 18 N19014 QJ 6851 Shangdian 30 12 2004

 

2004 12 30 10 37 N21059 DF4 0490 DaYingZI 29 12 2004

 

2004 12 31 10 47 N19028 DF4 0392 et QJ 7009 SanDI 30 12 2004

 

 2004 12 31 13 27 N19037 QJ 7040 et 7038 Yuzhoudi 30 12 2004

 

2004 12 31 14 07 N17010 DF4 6283 Beijing Be 26 12 2004

 

2004 12 31 14 31 N19065 QJ 7040 et 7038 Liudigou 30 12 2004

 

2005 01 01 08 13 N20052 QJ 7041 Daban 31 12 2004

 

2005 01 01 08 15 N20055 QJ 7041 Daban 31 12 2004

 

2005 01 01 08 30 N20056 QJ 7041 Daban 31 12 2004

 

2005 01 01 10 26 N17122 SY 723 Benxi (BX Steel) 27 12 2005

 

2005 01 01 11 00 N17140 SY 724 Benxi (BX Steel) 27 12 2005

 

2005 01 01 11 05 N17018 SY Benxi (BX Steel) 27 12 2005

 

2005 01 01 11 12 N20062 QJ 7012 Baomuto01 01 2005

 

2005 01 01 11 17 N17033 SY 733 Benxi (BX Steel) 27 12 2005

 

2005 01 01 13 00 N17055B

 

2005 01 01 14 01 N20080 QJ 7049 Chaganhada 01 01 2005

 

2005 01 02 12 19 N21007 QJ 6977 et 6828 Lindong 02 05 2005

 

2005 01 02 13 31 N21021 QJ 6853 6978 6977 et 6828 Lindong 02 05 2005

 

2005 01 02 13 42 N21031 QJ 6978 Lindong 02 01 2005

 

2005 01 03 12 51 N21044 SS1 1168 Zhanggezhuang (Beijing) 03 01 2005

 

2005 01 03 15 38 N21052 DF4 2373 Zhanggezhuang (Beijing) 03 01 2005

 

2005 01 04 10 31 N22038 SY 2007 et 1535 Handan 04 01 2005

 

2005 01 04 10 47 N22049 SY 1081 2007 1658 Handan 04 01 2005

 

2005 01 04 11 01 N22073 SY 1535 Handan 04 01 2005

 

2005 01 04 12 27 N22090 SY 1535 Handan 04 01 2005

 

2005 01 05 08 26 N22111 JF 8120 Tianzhuang 05 01 2005

 

2005 01 05 08 50 N22115 JF 8065 8120 Tianzhuang 05 01 2005

 

2005 01 05 11 41 N22127 JF 8120 05 01 2005

 

2005 01 05 16 04 N22142 QJ 7186 05 01 2005

 

2005 01 05 16 17 N22145 JF 5644 05 01 2005

 

2005 01 06 13 00 N16059 DF4 0410 Baofeng 06 01 2005

 

2005 01 07 10 33 N16134 C2 n° 017 et 014 Xiangyang 07 01 2005

 

2005 01 07 11 27 N16141 C2 n° 017 Xiangyang 07 01 2005

 

2005 01 07 14 05 N16118 SS3B 6047B Yinghao 07 01 2005

 

2005 01 07 14 46 N23050 SS6 0004 Yinghao 07 01 2005

 

2005 01 07 14 51 N23051 SS7D 0030 train Xian Yantai Yinghao 07 01 2005

 

2005 01 07 14 59 N23054 6K 057 et 045 Yinghao 07 01 2005

© PFT-TSP Reproductie verboden zonder het akkoord van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven