GDPR - Wet op de privacy - TSP

INLEIDING

TSP (Toerisme en Spoorpatrimonium) gebruikt lijsten met informatie over personen. TSP houdt zich daarbij aan de wet. TSP respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens TSP verwerkt en voor welke doeleinden.

De maatschappelijk zetel van TSP is gevestigd op:

PFT-TSP asbl/vzw
Chaussée de Dinant 3A
5530 Spontin

BTW-nummer: BE 435.339.562

Websites:

Mailadressen

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor alle informatie over onze boetiek of uw bestellingen
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor informatie over onze museumspoorlijn
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor alle informatie over de vereniging in het algemeen

 

PERSOONSGEGEVENS

TSP verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Abonnees “OP DE BAAN”

Voor de abonnees op “OP DE BAAN” hebben we uw voornaam, naam, adres, woonplaats, om het tijdschrift te kunnen opsturen. TSP verzamelt deze gegevens, en geeft ze door aan ImprimGroup, Rue St Hadelin 14B, 4600 Visé voor de verzending in België en aan de vrijwilligers die instaan voor de verzending naar het buitenland.

Vrijwilligers TSP

Voor de vrijwilligers houdt TSP een uitgebreid lijst bij met volgende gegevens:

Naam; Voornaam; Adres; Adres OP DE BAAN (indien anders dan thuisadres); Telefoon; GSM; e-mail; Taal; Geboortedatum; Nationaliteit; Rijksregisternummer; Beroep; Werkgever; Werkgeversnummer; Type Rijbewijs; Brevet Beroeps Treinbestuurder; Auto 1; Auto 2; Contact in geval van nood; Tel in geval van nood; Datum inschrijving; Abonneenummer; De ASA(s) waar de vrijwilliger actief is (Mod; FSR; CFB; EDI) (ASA: Activiteiten Sector/Secteur d’Activité); Hoofd ASA; Datum Veiligheidsfunctie, Certificatie Brevet; Verantwoordelijkheid; Badge FSR; Frequentie aanwezig; e-mail 2; Datum Theoretisch Ex.; Datum praktisch Ex.; Nummer TSP Brevet.

PFT-TSP - news

U kunt zich inschrijven voor PFT-TSP – news, dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De gegevens die TSP dan van u bezit zijn dan deze, die u ingebracht hebt in het account van uw e-mailprogramma. Uit deze gegevens wordt enkel uw mailadres gebruikt om de maandelijkse nieuwigheden van de vereniging aan u te versturen en ook om u te contacteren wanneer er een probleem is met de vereniging (aanvraag, antwoord, probleem met een levering, enz.).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten TSP, behalve met de drukkerij van ons tijdschrift en dit om van daaruit ons tweemaandelijks tijdschrift naar de Belgische abonnees te kunnen versturen, behalve in een van de volgende omstandigheden en vrijwilligers die deze gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen vervullen.

Om juridische redenen

We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting

Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van een onderzoekgegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat een BTW-inspecteur alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om een controle uit te voeren. TSP maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

TERMIJN VAN BIJHOUDEN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Abonnees “OP DE BAAN”

Voor de abonnees op “OP DE BAAN” worden uw gegevens verwijderd ± 2 maanden nadat u uw abonnement niet hebt betaald voor het volgende jaar. U ontvangt bij niet betaling nog het nummer van februari van het volgende jaar met een herinneringsbriefje.

Vrijwilligers TSP

Voor de vrijwilligers van TSP worden de gegevens van niet-actieve vrijwilligers niet verwijderd maar onderaan de lijst ingebracht en gegroepeerd. Dit om ze snel terug te kunnen inbrengen wanneer een vrijwilliger terug actief wordt.

PFT-TSP - news

Wanneer u deze mails niet meer wenst te ontvangen, wordt uw mailadres (en alle daaraan verbonden gegevens) verwijderd uit de mailinglist.

COOKIES

De websites van TSP maken enkel gebruik van cookies om het gebruik van de FR of NL-taal tijdens het laatste bezoek te onthouden.

UW RECHTEN

U heeft als privépersoon een aantal wettelijke rechten die wij moeten nakomen: inzage, aanpassingen, verwijdering van uw gegevens.

Recht van inzage

Op eenvoudig verzoek per e-mail of brief, weliswaar met een kopie van uw identiteitskaart, bezorgen wij u de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben.

Aanpassingen

Op eenvoudig verzoek per e-mail of brief, weliswaar met een kopie van uw identiteitskaart, passen wij uw persoonsgegeven aan in de betrokken lijst.

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Op eenvoudig verzoek per e-mail of brief, weliswaar met een kopie van uw identiteitskaart, verwijderen wij persoonsgegeven uit de betrokken lijst.

Let wel: indien u uw persoonsgegevens uit

  • de lijst van Abonnees “OP DE BAAN” laat verwijderen, kan u ook ons tijdschrift niet meer ontvangen.
  • uit de mailinglist van PFT-TSP – news laat verwijderen, zal u de nieuwigheden van de vereniging ook niet meer ontvangen.

Melden van deze rechten

Wenst u van de hiervoor opgesomde rechten gebruik te maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief aan: 

PFT-TSP asbl/vzw
Chaussée de Dinant 3A
5530 Spontin

TSP zal zo snel mogelijk uw wensen inwilligen.

VRAGEN?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schrijf ons op volgend adres:

PFT-TSP asbl/vzw
Chaussée de Dinant 3A
5530 Spontin

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Editie oktober 2023

 

CONTACT

ADRES

PFT-TSP asbl/vzw
Chaussée de Dinant 3A
5530 Spontin

TELEFOON

E-MAILADRES

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven