Administrateurs avec fonction spécial – Bestuurders met een speciale functie

Président – Voorzitter
Delhaye François

Delhaye François

 

Vise-président – Ondervoorzitter
Gousset Philippe

Gousset Philippe

 

Trésorier - Penningmeester
KOOB Jean-Pierre

Koob Jean Pierre

 

Secrétaire - Secretaris
Vervy Bernard

Van Hoeck Eric

 

Secrétaire adjoint - Assistent-secretaris
Scholl Clément

Scholl Clément

 

 

Administrateurs chargés de la gestion journalière - Bestuurders verantwoordelijk voor het dagelijks beheer

Daenen Aurélien              Ligne/Spoorlijn 128 – “Le chemin de Fer du Bocq (CFB)”

Daenen Aurélien

 

Delhaye François                        ATD Saint-Ghislain – WDT Saint-Ghislain

Delhaye François

 

Désirant Jean-Pierre                   Promotion - Promotie

Koob Jean Pierre  

 

Gousset Philippe                         Voyages - Reizen

Gousset Philippe

 

Van Asten Benoît                          Grands chantiers - Grote werken

Van Asten Benoît

 

 

                                                     Musée Rétrotrain – Museum Rétrotrain

                                                     Publications - Publicaties

 

 

ATD : Atelier Traction Diesel

WDT: Werkplaats Diesel tractie

 

Ga naar boven