Administrateurs avec fonction spéciale – Bestuurders met een speciale functie

Président – Voorzitter
Van Asten Benoît

 Van Asten Benoit

 

Vise-président – Ondervoorzitter
Gousset Philippe

Gousset Philippe

 

Trésorier - Penningmeester
Namur Bernard

Namur Bernard

 

Secrétaire - Secretaris
Van Heertum Christine

Christine

 

 

Administrateurs chargés de la gestion journalière - Bestuurders verantwoordelijk voor het dagelijks beheer

Désirant Jean-Pierre                   Ligne/Spoorlijn 128 – “Le chemin de Fer du Bocq (CFB)”

Desirant Jean Pierre 

 

Delhaye François                        ATD Saint-Ghislain – WDT Saint-Ghislain

Delhaye François

 

Van Heertum Christine               Communication - Communicatie

Christine

 

Gousset Philippe                         Voyages - Reizen

Gousset Philippe

 

Scholl Clément                            Musée Rétrotrain – Museum Rétrotrain

Membres OA03 Clément

 

Dilen Romain                               Ventes Publications et gestion boutiques
                                                     
Verkoop publicaties en beheer boetieks

DilenRomain siteWeb b

 

Simon De Ridder                          Circulations ferroviaires extérieures au Chemin de Fer du Bocq
                                                       Spoorverkeersdossiers buiten de toeristische Bocq spoorlijn

DeRidderSimon siteWeb

 

Valéry Napen                                Logistique travaux d'infrastructure sites PFT
                                                       Logistiek infrastructuurwerken TSP-sites

 Van Asten Benoît

 

Cédric Soltys                                Relations publiques et contacts avec sociétés ferroviaires
                                                       P
ublic relations en contacten met spoorwegmaatschappijen

 SoltysCedric 9VH 1631

 

ATD : Atelier Traction Diesel

WDT: Werkplaats Diesel tractie

 

Aller au haut